EESTI   |  ENGLISH

Liikmeks astumine

Sa oled siin

ETOS-e põhikirja järgi võivad liikmeks astuda ortopeedia erialaga seotud arstid ja ortopeedia eriala arendamisega seotud mittetulundusühingud. Lisaks (tegev)liikmetele kuuluvad ETOS-e liikmeskonda eraldi asutaja-, au- ja toetajaliikmed (vt põhikiri).

ETOS-e liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku avalduse alusel, mida on toetanud 2 vähemalt 10-aastat ETOS-esse kuulunud liiget. 

ETOS-e auliikmeid valib üldkoosolek juhatuse või vähemalt 5 tegevliikme kirjalikul ettepanekul ning toetajaliikmeid võtab vastu üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

ETOS-e liikmel on õigus ETOS-est välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel. 

Liikmeavaldusi ootame posti teel aadressil

Ida-Tallinna Keskhaigla
ortopeediaosakond
Ravi 18, 10138 Tallinn

või digitaalselt allkirjastatuna aadressil: ortopeedia[at]ortopeedia.ee.

 

Dokumendid: 

KONTAKT


Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

Kontakt

Eesti Ortopeedia Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Reg. nr. 80119672
Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

ETOS

Eesti Ortopeedia Selts on Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni kuuluv ortopeedide ühendus. ETOS-e eesmärgid on ortopeedia eriala arendamine, omavahelise koostöö ja suhtlemise edendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.