EESTI   |  ENGLISH

Stipendiumid

Sa oled siin

ETOS pakub oma noortele liikmetele mitmeid võimalusi erialaseks enesetäienduseks. Kord aastas, tavaliselt sügisesel üldkogul antakse kahele noorele Seltsi liikmele stipendium koolitusel osalemiseks – üks ETOS-elt ja teine ETOS-e kaudu Depuy/Syntheselt, mõlemad suuruses 1000 eurot. Kord aastas korraldab Euroopa katuseorganisatsioon EFORT viimaste aastate residentidele suunatud nädalase koolituse (EFORT Travelling Fellowship) mõnes Euroopa riigis – viimastel aastatel Inglismaal, Hispaanias, Itaalias ja Hollandis, millel osalemise õigus on ühel residendil igast EFORT-i liikmesriigist. Koolitusega seotud kulud – nii osalemistasu kui transpordi – katab Selts konkursil valitud residendi eest. 

2017. aastast pakub ETOS ka ühele residendile või viimase kahe aasta jooksul residentuuri lõpetanule võimalust osaleda FORTE suvekoolis. Suvekoolistipendiumi statuut on artikli manuses. 

2015 Depuy/Synthese stipendium jagati Triin Tammelehe ja Timo Rahneli vahel, ETOS-e stipendiumi FORTE suvekoolis osalemiseks sai Marju Raukas.
EFORT Travelling Fellowshipi stipendiaat oli Jaan Laos.

2016 EFORT Travelling Fellowshipi sai Anna-Helena Kase.

2016/2017 DePuySynthese stipendiumi sai Anna-Helena Kase, kes plaanib stipendiumit kasutada osavõtuks EFORT-i konverentsist Viinis, Austrias juunis 2017, kus osaleb posterettekandega Ollier’ tõve sekundaarsest maliginiseerumisest ja selle avastamisel esinenud diagnostilistest raskustest varasemalt jäseme pikendamise läbi teinud patsiendil.  Haigusjuht enne maligniseerumist on varasemalt publitseeritud Medicina Kaunas’es 2005. aastal (Extensive limb lengthening in Ollier’s disease: 25-year follow up, A.Märtson).

2017 EFORT Travelling Fellowshipi sai Rostislav Zjablov.

2018 NOFi stipendiumi sai Hardi Kaljurand. NOFil osalemiseks jagati ka 2017. ja 2018. aasta DePuySynthese stipendiumid, stipendiaatideks Viktor Šapovalov ja Kaspar Tootsi.

2018. aasta FORTE suvekooli stipendiumi pälvis Paul-Sander Vahi.

KONTAKT


Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

Kontakt

Eesti Ortopeedia Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Reg. nr. 80119672
Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

ETOS

Eesti Ortopeedia Selts on Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni kuuluv ortopeedide ühendus. ETOS-e eesmärgid on ortopeedia eriala arendamine, omavahelise koostöö ja suhtlemise edendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.