EESTI   |  ENGLISH

Residentuur

Sa oled siin

Vastavalt Tartu Ülikooli nõukogus 2011. aastal vastu võetud eriala programmile toimub ortopeedia residentuur praktilisest ja teoreetilisest koolitusest koosneva 5-aastase õppena, millest esimesed 22 kuud moodustab baas- ja järgnevad 33 kuud erialaõpe.

22 kuud kestvasse baasõppesse kuuluvad: üldkirurgia (9 kuud), ortopeedia (5 kuud), uroloogia (2 kuud), anestesioloogia ja intensiivravi (2 kuud), veresoontekirurgia (2 kuud), torakaalkirurgia (2 kuud). Baasõppe teoreetilised koolitustsüklid on endoskoopiline kirurgia ja mikrokirurgia, anestesioloogia ja intensiivravi, üldkirurgia, onkoloogia, traumatoloogia-ortopeedia, veresoontekirurgia, uroloogia, torakaalkirurgia ja kardiokirurgia, lastekirurgia, plastikakirurgia ning käekirurgia. Baasõppe läbimisel toimub kirjalikust testist ja suulisest vestlusest koosnev vaheeksam, mis hõlmab kõiki läbitud tsükleid. Vaheeksami edukas sooritamine võimaldab residendil jätkata praktilise koolitusega erialaõppes.

Residentuuri erialaõppe 33 kuud jagunevad järgnevalt: ortopeedia (24 kuud), lastekirurgia (3 kuud), plastikakirurgia (3 kuud), neurokirurgia (2 kuud), onkoloogia (1 kuu). Residentuuri erialaõpe lõpeb suulise erialaeksamiga. Eksamil täpsustatakse eksamineeritava teoreetilisi teadmisi, samuti kontrollitakse residentuuri jooksul tehtud praktilist tegevust eksamikomisjonile esitatud 5 aasta praktilise töö kokkuvõtte alusel ( iseseisvalt sooritatud operatsioonid, assisteerimised, tüsistuste ja letaalsete juhtude analüüs).  

Residentuuri õppebaasid on:

 • TÜ Kliinikum (baasõpe, erialaõpe)
 • Põhja-Eesti Regionaalhaigla (baasõpe, erialaõpe)
 • Ida-Tallinna Keskhaigla (baasõpe, erialaõpe)
 • Lääne-Tallinna Keskhaigla (baasõpe, erialaõpe)
 • Pärnu Haigla (baasõpe, erialaõpe)
 • Ida-Viru Keskhaigla (baasõpe, erialaõpe)
 • Ortopeedia Arstid AS (erialalõpe)
 • Lõuna-Eesti Haigla (baasõpe)
 • Viljandi Haigla (baasõpe)
 • Rakvere Haigla (baasõpe)
 • Valga Haigla (baasõpe)
 • Narva Haigla (baasõpe)
 • Järvamaa Haigla (baasõpe)
 • TÜ Kliinikumis tuleks sooritada erialaõpet vähemalt 1 aasta.
 • Lääne-Tallinna Keskhaiglas, Pärnu Haiglas ja Ida-Viru Haiglas ei ole soovitatav teostada rohkem kui 1/3 erialaõppe ajakavast.

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna koduleht www.med.ut.ee.

Dokumendid: 

KONTAKT


Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

Kontakt

Eesti Ortopeedia Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Reg. nr. 80119672
Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

ETOS

Eesti Ortopeedia Selts on Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni kuuluv ortopeedide ühendus. ETOS-e eesmärgid on ortopeedia eriala arendamine, omavahelise koostöö ja suhtlemise edendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.