EESTI   |  ENGLISH

Ajalugu

Sa oled siin

 • 01(14.?).01.1950 avati esimene traumatoloogiaosakond Eestis – Tallinna Keskhaiglas
 • 26.02.1970 loodi Tallinnas ENSV Vabariikliku Teadusliku Kirurgide Seltsi juures traumatoloogide ja ortopeedide sektsioon, mille esimees oli B. Äniline, sekretär D. Dubas
 • 10.12.1975 toimus Tartus Eesti NSV Traumatoloogide-Ortopeedide Teadusliku Seltsi asutamiskoosolek. Seltsi juhatusse kuulusid B. Äniline (esimees), E. Liiv (esimehe asetäitja), J. Seeder (juhatuse liige), J. Idnurm (laekur) ja A.-L. Kööp (sekretär).
 • 12.11.1976 toimus Tartus Seltsi koosolek, võeti vastu põhikiri – arvatavasti venekeelne tüüppõhikiri
 • 24.12.1976 kinnitas ENSV tervishoiuminister põhikirja.
 • 26.11.1993 võeti Tartus esimesel Eesti traumatoloogide-ortopeedide kongressil vastu Seltsi uus põhikiir
 • 19.12.1994 registreeriti Seltsi põhikiri Sotsiaalministeeriumi käskkirjaga number 220
 • 20.12.1994 registreeiti Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide registris mittetulundusühinguna.
 • 15.06.1999 sundlõpetati Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi tegevus Mittetulundusühingute seaduse (06.06.1996) nõuetekohase ümberregistreerimisavalduse mitteesitamise tõttu. Ümberregistreerimise tähtajad olid 01.10.1998 ja 01.03.1999.
 • 05.01.2000 toimus Tallinnas Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi asutamiskoosolek austamislepingu allkirjastamise ja Seltsi uue põhikirja kinnitamisega 1976. aastal asutatud seltsi õigusjärglasena.
 • 08.02.2000 kanti Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
 • 08.11.2000 toimus üldkoosolek Pärnus, kus auliikmeks valiti Georg Ruflin.
 • 08.12.2000 toimus Tartus II kongress. Auliikmeks valiti Kristaps Keggi. Kongressi materjalid avaldati Eesti Arsti lisanumbrina. Juhatuse esimeheks valiti Aare Märtson.
 • 28.11.2003 peeti III kongress Tallinnas. Arutati osavõttu ülemaailmsest luu- ja liigesehaiguste dekaadist, residentide õpetuse kvaliteeti, ortopeedide kvalifikatsiooni hindamist ja töökoormust. Juhatuse esimeheks valiti Andres Kööp.
 • 2006 võeti ETOS UEMS-i (European Union of Medical Specialists) liikmeks.
 • 24.11.2006 toimus ETOS IV kongress Tartus. Alustati ettevalmistusega III Balti traumatoloogide-ortopeedide kongressi läbiviimiseks. Juhatuse esimeheks valiti Aare Märtson.
 • 2008 võeti ETOS NOF-i (Nordic Orthopaedic Federation) liiikmeks.  
 • 2009 – V kongress. Päevakorras ettevalmistused NOF-i 56. kongressi korraldamiseks Tallinnas. Aare Märtson valiti esimehena jätkama.
 • 01.-04.05.2012 toimus Tallinnas NOF-i 56. kongress.
 • 2013 toimus üldkogu, kus arutati raviteenuste hindasid. Auliikmeks valiti Arne-Lembit Kööp. Juhatuse esimeheks valiti Armin Heiman.
 • 18.-20.11.2015 toimus VI kongress Vihulas. Ettekandeid pidasid ka väliskülalised, materjalid avaldati Eesti Arstis. Juhatuse esimeheks valiti Katre Maasalu.
 • 14.-16.11.2018 toimus VII kongress Viljandis, kus üldkoosoleku otsusega muudeti Seltsi nimi Eesti Ortopeedia Seltsiks. Presidendina valiti jätkama Katre Maasalu.

Ülevaate Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi ajaloost koostas Arne-Lembit Kööp.

KONTAKT


Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

Kontakt

Eesti Ortopeedia Selts

Ravi 18
10138 Tallinn

Reg. nr. 80119672
Telefon: +372 6207113
E-post: ortopeedia[at]ortopeedia.ee

ETOS

Eesti Ortopeedia Selts on Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni kuuluv ortopeedide ühendus. ETOS-e eesmärgid on ortopeedia eriala arendamine, omavahelise koostöö ja suhtlemise edendamine ning kvalifikatsiooni tõstmine.