• Mar 04, 17
 • marju
 • 0 Comments

Hea meel on teatada, et ETOS pakub noortele ortopeedidele ja eriala residentidele võimalust osaleda ortopeedia suvekoolis. Info suvekooli kohta on leitav: http://wp.forte-orthopaedics.com/?page_id=197. Suvekooli saavad minna ka teised, stipendiumi mitte saavad residendid - stipendiaadi osalus- ja elamiskulud katab lihtsalt ETOS.

Stipendiumi statuut järgneb.

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts loob FORTE suvekooli stipendiumi, toetamaks eriarstiõppes  või vahetult selle lõpetanud noorte arstide erialast enesetäiendust. Stipendiumikonkurss toimub iga aasta esimesel kvartalil, võitja valitakse iga aasta aprillis.

 • Stipendium suurusega 1000 eurot on ette nähtud ühele inimesele Euroopa Ortopeediaresidentide Föderatsiooni FORTE (European Federation of Orthopaedic Trainees) Euroopa ortopeediasuvekoolis (European Orthopaedic Summer School) osalemiseks.
 • Stipendium katab ühe inimese majutus- ja osalustasu suvekoolis.
 • Stipendium ei kata stipendiaadi transpordi- või muid kulusid suvekooli toimumise ajal. Need kulud jäävad stipendiaadi kanda.
 • Stipendiumile võivad kandideerida kõik konkursi toimumise ajal alla 40 aasta vanused ortopeedia eriala residentuuri 3.-5. õppeaastal olevad Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi liikmetest residendid ja konkursile eelnenud kahel kalendriaastal residentuuri lõpetanud Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi  liikmed.
 • Stipendiumile kandideerimiseks tuleb 31. märtsiks aadressile ortopeedia@ortopeedia.ee saata CV, motivatsioonikiri ning ülevaade erialasest teadus- ja ühiskondlikust tegevusest.
 • Stipendiaat on kohustatud stipendiumi saamisele järgneva aasta jooksul esindama ortopeedia eriala residente Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi juhatuse koosolekutel.
 • Stipendiaat on kohustatud stipendiumi saamisele järgneva aasta jooksul esindama Eesti ortopeediaresidente Euroopa Ortopeediaresidentide Föderatsioonis, Euroopa Ortopeediaresidentide Koolis (www.estroproject.eu) ning Põhjamaade Ortopeedide Föderatsiooni residentide üritustel ja Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi vahendusel kirjavahetuses vastavate organisatsioonidega
 • Stipendiaat on kohustatud stipendiumi saamisele järgneva aasta jooksul esinema Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi üritusel ettekandega.
 • Stipendiaat on kohustatud suvekooli läbimise järel esitama suvekooli kohta aruande, mis avaldatakse Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi kodulehel www.ortopeedia.ee.