• Feb 06, 18
  • marju
  • 0 Comments

Head ortopeedid!

Järgmine NOFi kongress toimub 13.-15.06.2018 Islandil, Reykjavikis.

Kongressile teeside esitamise tähtaeg on 15.01.2018, teeside vastu võtmine kinnitatakse 15.02.2018. ETOS on traditsiooniliselt pannud välja ühe stipendiumi ühe aktsepteeritud teesidega ETOS-e liikme osalustasule kongressil, korvame ka sõidukulud. Kongressi osalustasu on kuni 1. märtsini 68000 Islandi krooni (550 eurot), pärast seda 93000 Islandi krooni (750 eurot).

Stipendiumiavalduse tähtaeg on 20.02 (teeside aktsepteerimine kinnitatakse 15.02), stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 25.02. Stipendiumi statuut on toodud allpool.

Põhjamaade Ortopeedide Föderatsiooni kongressi stipendiumi statuut

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts (ETOS) loob Põhjamaade Ortopeedide Föderatsiooni (Nordic Orthopaedic Federation, edaspidi NOF) kongressi stipendiumi, millega toetatakse teadustööga silma paistvate ortopeedia eriala residentide ja noorte ortopeedide osalemist NOFi kongressil. Stipendiumi saamise eelduseks on NOFi kongressile vastu võetud teadustöö (teesid, inglise keeles abstract). 

  • Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja NOFi kongressi toimumise aastal. 
  • Stipendium suurusega kuni 1000 eurot on ette nähtud ühele inimesele NOFi kongressil osalemiseks.
  • Stipendium katab ühe inimese transpordikulud kongressile ja kongressi osalustasu. ETOS tasub kulud kas otse ürituse korraldajale või reisikorraldajale arve alusel. Stipendiumit ei kanta stipendiumi saanu arveldusarvele. 
  • Stipendium ei kata stipendiaadi majutuskulusid kongressi ajal.
  • Stipendiumile võivad kandideerida kõik konkursi toimumise ajal alla 40 aasta vanused ortopeedia eriala residentuuri 3.-5. õppeaastal olevad Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi liikmetest residendid ja residentuuri lõpetanud ortopeedid.
  • Stipendiumile kandideerimiseks tuleb 5 päeva jooksul pärast teeside vastuvõtmise kinnitamise kuupäeva (acceptance of abstracts) aadressile ortopeedia@ortopeedia.ee saata taotleja CV, kongressile vastu võetud teesid, motivatsioonikiri ning ülevaade erialasest teadus- ja ühiskondlikust tegevusest.
  • Stipendiaat on kohustatud stipendiumi saamisele järgneva aasta jooksul esinema Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi üritusel ettekandega.

 

Meie kongress toimub 14.-16.11.2018 Viljadis pärimusmuusika aidas. Kõikidele, kes seni on artikleid sahtlisse kirjutanud ja huvitavaid juhtumeid mälupulgale kogunud, on see suurepärane võimalus oma tööga esineda. Tasub hakata valmistuma. Kindlasti on parimatele teesidele-ettekannetele stipendiumid. Täpsem info stipendiumite ja kongressile teeside esitamise tähtaegadega saabub listi, kui aeg küps.

Kevadistel üritustel (kevadkonverents 19.04 Tallinnas koos perearstidega, samas üldkogu; ortopeediateemaline sessioon Eesti Arstide Päevadel Kultuurikatlas 12.05) teadustööde esitamist kavas pole.