• Oct 05, 16
  • marju
  • 0 Comments

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts (ETOS) kuulutab välja traditsioonilise konkursi DePuy Synthese stipendiumile. 1000 euro suurune stipendium on ette nähtud ETOS-esse kuuluvale noorele, kuni 35 aasta vanusele ortopeedile või eriala omandavale residendidele erialaseks enesetäienduseks. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada avaldus, CV ja motivatsioonikiri, milles on muuhulgas näidatud stipendiumi kasutamise eesmärk/põhjendus ja kavandatav eelarve (plaanitav koolitus, fellowship vms), 01. novembriks aadressile ortopeedia@ortopeedia.ee. Stipendiumivõitjat õnnitletakse pidulikult järgmisel üldkogul uue aasta alguses, 19.-20.01.2017.